14 лютого - День усіх закоханих!

Читання як життєва стратегія

Основна тенденція останніх років - втрата виняткової ролі читання в житті суспільства. Без читання немислима інтеграція особистості в багатонаціональну культуру, що включає весь комплекс духовних, матеріальних, інтелектуальних рис, систем світогляду, традицій, що характеризують суспільство. Від рівня культурної компетентності громадян великою мірою залежать економіка, політика, національна безпека і конкурентоспроможність країни.

В умовах інформаційної глобалізації ослаблення інтересу до читання - загальносвітова тенденція.  Відбувається не тільки відчуження молоді від книги, падіння загальної книжкової культури, але і втрата національних традицій книжності. Зростання числа «нечитачів», втрата інтересу до книги та читання у різних вікових та соціальних категорій вимагає пильної уваги.

Основна мета підтримки читання - поширенння серед громадськості позитивної думки про читання.

Програми з популяризації книги та читання реалізуються із залученням у бібліотеки всіх категорій населення, але особлива увага приділяється сприянню читання  молоді.

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку читання на 2021 –2025 роки «Читання як життєва стратегія».

Проєкт акта розроблено у зв’язку з необхідністю проведення кардинальних змін у підходах до промоції читання як усвідомлено обраної дозвіллєвої, освітньої практики та практики саморозвитку задля всебічного та гармонійного розвитку особистості, зокрема, критичного мислення та освітнього рівня, що відповідатиме європейським освітнім та іншим нормам.

Проєкт Стратегії напрацьовано робочою групою при МКІП, до складу якої входили експерти книговидавничої справи, фахівці мережі книгорозповсюдження, експерти бібліотечної сфери та представники громадськості. Координатором робочої групи було визначено державну установу «Український інститут книги».

Кожний може внести зауваження і пропозиції до проєкту Стратегії до 19 березня 2021 року в електронному вигляді на електронну адресу llib-reading@mkip.gov.ua

А ми у свою чергу запрошуємо всіх книголюбів до нашої бібліотеки!

За матеріалами Міністерства культури

та інформаційної політики України


Коментарі