14 лютого - День усіх закоханих!

Знайомтесь, нові періодичні видання. Економічний сектор

До читального залу наукової бібліотеки ТДАТУ надходять нові періодичні видання. Радимо вам звернути увагу на часописи економічного напрямку, які надійшли у квітні та травні.

«Аспекти публічного управління» №1: науковий журнал, виходить 6 разів на рік, до наукової бібліотеки надходить з 2020 року. Це фахове видання з державного управління буде в нагоді викладачам і студентам. До вашої уваги одна із статей цього часопису:
Венцель В. Реформа децентралізації в Україні та соціальна функція держави: виклики та перспективи / В. Венцель // Аспекти публічного управління. – 2020. – №1. – С.18-29


 У 2014 році в Україні розпочався процес реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Переглянувши цю публікацію, можна зробити висновки, що проведення децентралізації в Україні є важливим чинником розвитку демократичної системи управління. Головною умовою успішного проведення цієї реформи є взаємодія та співпраця політичних еліт, органів влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства. Важливим аспектом є підтримка реформи з боку європейських інституцій. Це є свідченням того, що Україна інтегрується в європейський цивілізаційний простір.


«Економіка України» № 3: науковий журнал, виходить щомісяця. У розділі «Економічні проблеми природокористування» надруковано публікацію, яка може бути вам корисна.

Дребот  О. Інституціональні основи збалансованого використання земель / О. Дребот, Н. Паляничко, С. Данькевич // Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 54-64.
В цій публікації викладено авторське бачення розв`язання проблеми досягнення збалансованого рівня використання земель в системі інституціональних зв`язків суспільно-економічного розвитку. Запропоновано шляхи вдосконалення функціонування інституціонального регулятора, зокрема, через внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

 «Економіка та держава» №1 і №2: міжнародний науково-практичний журнал. Радимо звернути увагу на декілька пізнавальних статей:

Ворона А. Світовий досвід управління інноваційним розвитком економіки / А. Ворона // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 132-138
Ця стаття розглядає досвід розвинених країн щодо управління інноваційним розвитком національної економіки США, досліджено роль урядових інституцій та неурядових організацій в управлінні інноваціями на всіх рівнях. Проведено порівняння систем управління інноваційним розвитком економіки в розвинених країнах. Визначено відмінності управління та виокремлено слабкі та сильні сторони різних методів управління інноваційним розвитком.

Негода Ю. Концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки / Ю. Негода // Економіка та держава. – 2020. – №2. – С. 39-43

У статті проаналізовано концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки з обґрунтуванням дій та механізму її реалізації, які є точками зростання якісного розвитку інституційних параметрів. Агробізнес повинен бути максимально інтегрований в соціально-економічне середовище, а за результатами діяльності формувати новий рівень якості життя населення й не суперечити потребам суспільства.
Гринишин В. Методологічні основи дослідження продовольчої безпеки країни // В. Гринишин // Економіка та держава. – 2020. – №2. – С. 141-146
Глобалізація світового ринку та посилення відкритості національних економік вимагають адекватного реагування на мінливі виклики та передбачати вплив швидкозмінних чинників в умовах трансформаційних зрушень на формування продовольчої безпеки країн. Розроблена методика дослідження продовольчої безпеки країни включає 5 етапів. Всі вони детально представлені в цій публікації.
«Маркетинг в Україні» № 1: журнал Української Асоціації Маркетингу. Пропонуємо  статті, які для вас можуть корисними:

Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2019 рік: Експертна оцінка та аналіз УАМ / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2020. – №1. – С. 4-44

 Автор публікації Президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу»  Ірина Лилик. Результати дослідження є відкритими, презентуються на конференціях, в журналі і на сайті асоціації. На протязі 2019 року спостерігалося суттєве зростання показників, але цей рік ввійде в історію як рік до корона вірусу. Тенденції, що спостерігались, зважаючи на обставини сьогодення, більш вірогідно, зміняться.

Бучинська О. Як маркетинг заробляє на корона вірусі / О. Бучинська // Маркетинг в Україні. – 2020. – №1. – С. 45-54

Фраза «Криза-час можливостей» давно сприймається суспільством як безперечний факт. Історично доведено, що саме в період депресій минулих років виникли найпотужніші всесвітньовідомі компанії. Найголовніше тут – правильно скористатися нагодою та не втратити свій шанс. В статті розглянуто функціонування недобросовісних маркетингових практик та схем.
Олініченко К. Особливості просування професійного ресторанного обладнання на українському ринку: погляд студентів за результатами стажування / К. Олініченко, М. Клименко, Ю. Юрчук // Маркетинг в Україні. – 2020. – №1. – С. 60-67
Вже багато років поспіль спостерігається бум гастрономії. У конкурентному суперництві заклади знаходять підхід як дивувати своїх відвідувачів різноманітними кулінарними новинками, тільки б домогтися лояльності клієнта. З результатами стажування студентів ви ознайомитесь більш детально, ознайомившись з публікацією.
«Маркетинг и реклама» № 2, №3: перший в Україні маркетинговий журнал. Радимо звернути увагу на публікації з цього часопису:

Ромат Є. Чи довіряють українські  споживачі екологічному маркуванню? / Є. Ромат, І. Федоришина, М. Коноплянникова // Маркетинг и реклама. – 2020. – №2. – С.36-43Публікація надає дослідження думки споживачів щодо обізнаності та сприйняття значень маркувань продукції. Через погіршення ситуації в Україні та світі виробники та споживачі товарів дедалі частіше звертають увагу на екологічні характеристики продукції, яку вони виробляють і купують. Індикатор для споживачів – наявність на упаковці екологічного маркування. Розуміння актуальності цієї проблеми стало підставою для проведення маркетингового дослідження.Білявська Ю. Соціально-етичний маркетинг в умовах корпоративної соціальної відповідальності / Ю. Білявська // Маркетинг и реклама. – 2020. – №3. – С.22-26«Фінанси України» №2: науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал у розділі «Управління державними фінансами» представляє публікацію:

Ватульов А. Упровадження гендерного підходу в систему управління державними фінансами / А. Ватульов, К. Клименко, К. Кузнєцов // Фінанси України. – 2020. – №2. – С.55-81У статті проаналізовано особливості впровадження гендерного підходу в систему управління державними фінансами. Акцентовано увагу на розгляді проекту «Гендерне бюджетування в Україні», головною метою якого є підвищення економічної ефективності й результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їх різних груп.


«Український туризм» №1: Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу:

Козловський Р. Туризм 2020: рік надій та сподівань / Р. Козловський, О. Шикіна, С. Ярьоменко // Український туризм. – 2020. – №1. – С.8-10   У 2019 році всесвітньо відомий портал Lonely Planet опублікував перелік популярних напрямків для подорожей у 2020 році. Але Україна відсутня у достатньо великому переліку дестинацій. Тобто як і раніше, наша країна залишається на останніх місцях уподобань світової індустрії подорожей. Хоча за останні декілька місяців українська влада прийняла відразу кілька рішень, спрямованих на розвиток туризму в Україні. Деталі на сторінках публікації.


Лучшие направления 2020 года по версти NATIONAL GEOGRAFIC // Мир туризма. – 2020. – №1. – С.66-73

Щорічно NATIONAL GEOGRAFIC публікує список рекомендованих до відвідування напрямків. Дуже часто це позитивно позначається на туристичній привабливості цих місць. У складанні списку беруть участь редакції цього видання з різних країн, а також письменники, фотографи і досвідчені мандрівники. Рекомендації поділяються на 4 категорії: культура, міста, природа і пригоди. У статті ви знайдете 25 напрямків, куди NATIONAL GEOGRAFIC радить відправитися в 2020 році.
Коментарі