14 лютого - День усіх закоханих!

ТОП-10 найпопулярніших публікацій науковців ТДАТУ за І квартал 2020 року

Пропонуємо вашій увазі Топ-10 переглядів публікацій в Інституційному Репозитарії ТДАТУ за I квартал 2020 року:
  1. Потайчук, В. М. Исследование причин отказов гидропривода рабочих органов разбрасывателей минеральных удобрений / В. М. Потайчук, В. А. Дидур, В. Е. Черкун // Развитие гидрофикации тракторов и сельскохозяйственных машин : тезисы докл. всесоюзной науч.-техн. конф. (9-11 декабря 1975 г., г. Винница) / НАТИ. – М., 1975. – С. 89-90 – 2276 звернень
  2. Експериментальні дослідження процессу змішування води з концентратом у протитечійно-струминному змішувачі  / О . В. В’юник, К. О. Самойчук, А. О. Смєлов, В. В. Паніна // Slovak international scientific journal. – 2018. – № 14, Vol. 1. – С. 32-37 – 2194 звернень
  3. ДиордиевВТПневмосепаратор-транспортер зерновых смесей как объект автоматизации / В. Т. Диордиев // Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства, приборы контроля и средства автоматизации : тезисы докл. науч.-техн. конф. (28-30 сентября 1982 г., Минск) / БИМСХ. – Минск, 1982. – С. 34-35. – 2088 звернень
  4. Вершков, А. АКультиваторы общего назначения / А. А. Вершков // Исследование и разработка высокопроизводительных мелиоративных, почвообрабатывающих и посевных машин : сб. научных трудов / Редкол.: В. Г. Кирюхин и др. – М., 1982. – С. 94-104 – 2070 звернень
  5. Данченко, Н. Н. К обоснованию способа обмолота риса на корню / Н. Н. Данченко // Комплексная механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства : сборник статей / РИСХМ. – Ростов н/Д : РИСХМ, 19 – С. 84-93 – 2040 звернень
  6. Ивженко, А. В. Конструирование квазивинтовых поверхностей с помощью функциональной матрицы / А. В. Ивженко // Начертательная геометрия и черчение : межвузовский сборник / КазПТИ. – Алма-Ата, 1979. – С. 73-77 – 2016 звернень
  7. Сірий, І. С. Взаємозамінністьстандартизація і технічні вимірювання / І. С. Сірий // Аграрна освіта. – 2009. – 353 с. – 1984 звернень
  8. Трусова Н. Формування доходів місцевих бюджетів / Н. Трусова, О. Сизоненко // Світ фінансів. – 2018. – № 3(56). – С. 19-27 – 1978 звернень
  9. Сучасні проблеми оранки як особливого прийому обробітку грунту / В. В. Адамчук, В. М. Булгаков, С. П. Танчик, В. Т. Надикто // Вісникаграрної науки : науково-теоретичний журнал української академії наук. – 2016. – № 1. – С. 5-10 – 1975 звернень
  10. KogutI. Approach to the implementation of administrative and territorial reform in Ukraine / I. Kogut // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь : Люкс, 2014. – № 2 (26). – С. 15-17 – 1952 звернень
Для подальшого розміщення публікацій в Інституційному Репозитарії ТДАТУ, надсилайте ваші матеріали на e-mail: tsaamelitopol@gmail.com

Коментарі