14 лютого - День усіх закоханих!


Як оформити публікації для подання наукових періодичних видань в Scopus?

Згідно з Законом України “Про видавничу справу” (ст. 20) видавець зобов’язаний дотримуватися положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції.
Дотримання державних стандартів під час редакційного оформлення наукових фахових видань України вимагає і Міністерство освіти і науки України наказом від 17.10.2012 № 1111 “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”.
Оформлення статей у журналах регламентовано ДСТУ 7152:2010 “Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках”. Елементи видавничого оформлювання публікацій визначено п. 5.1 цього стандарту. Зокрема, у складі елементів оформлювання немає реферату (абстракту), проте є анотація, вимоги до якої регламентовано ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214–76) “Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования”. Цей стандарт є міждержавним, діє на території десяти країн СНД, деякі його положення містять повний автентичний текст міжнародного стандарту ISO 214–76 “Documentation — Abstracts for publications and documentation” (Документація — Реферати на видання і документи).
За матеріалами сайту Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”
Детальніше за посиланням

Коментарі