14 лютого - День усіх закоханих!

Спеціальності ТДАТУ: знайомся та вивчай

Особлива увага в роботі бібліотеки приділяється навчальному процесу. Зважаючи на те, що значна кількість годин у закладі вищої освіти відведена самостійній роботі студентів, наукова бібліотека підготувала тематичну виставку зі зміною експозицій «Знайомся – спеціальності ТДАТУ». На виставці представлено навчальні посібники, періодичні видання за чотирма спеціальностями освітнього рівня бакалавр, всього спеціальностей в ТДАТУ – 20.
У розділі «ЕКОЛОГІЯ» представлені видання: П. С. Гнатів «Природні ресурси України»; А. М. Волох «Охотничьи звери степной Украины»; «Екологія з основами збалансованого природокористування» за редакцією В. М. Боголюбова; Г. О. Білявський «Основи екології: теорія та практикум» та періодичні видання «Екологічний вісник», «Агроекологічний журнал».
Розділ «САДІВНИЦТВО І ВИНОГРАДАРСТВО» знайомить зі спеціалізованими журналами: «Садівництво по-українськи»; «Овощи и фрукты», «Виноград. Вино», «Сад. Виноград і вино України», «Агроиндустрия» та навчальними посібниками: В. Г. Куян «Плодівництво»; «Плодоовочівництво» укладач В. Г. Підберезький; довідкове видання «Помология» за редакцією М. В. Андриенко; «Практическое виноградарство. Универсальное руководство по выращиванию и переработке винограда» укладач Ю. Д. Бойчук; Е. В. Пригаровский «Органическое виноградарство. Практика от «А» до «Я» – кратко».
Розділ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» рекомендує підручники «Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві» за редакцією В. І. Дробот; О. П. Прісс, С. В. Кюрчев та ін. «Технологічні властивості сировини»; «Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв» за редакцією В. Ф. Петько; «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» за редакцією К. В. Калайди; «Харчова хімія» за редакцією Л. В. Дуленко; «Харчові технології у прикладах і задачах» за редакцією Л. Л. Товажнянського та ін.
Розділ «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» представлений періодичними виданнями «Охорона праці»; «Пожежна та техногенна безпека»; «Інформаційний бюлетень з охорони праці» та навчальними посібниками «Основи охорони праці» за редакцією Я. І. Бедрія; М. І. Стеблюк «Цивільна оборона та цивільний захист»; В. Г. Грибан, О. В. Негодченко «Охорона праці»; В. Г. Хромченко «Цивільна оборона».
Тематична виставка «Знайомся – спеціальності ТДАТУ» – постійна зі зміною експозицій, на якій протягом навчального року будуть представлені видання за іншими спеціальностями, які вивчаються в ТДАТУ.

Коментарі