14 лютого - День усіх закоханих!

Публікаційна активність молодих науковців університету

В наш час важливо не тільки виконати наукове дослідження, а й донести свої результати до широкої громадськості.
Наукова бібліотека презентує Рейтинг публікаційної активності молодих науковців ТДАТУ в наукометричних базах даних SCOPUS, WEB OF SCIENCE та Google Scholar.
Наука XXI століття є глобалізованою та відкритою. Визнання світовою науковою спільнотою та повне провадження наукових результатів українських вчених — це доволі актуальні проблеми. Одним із напрямів реформування науково-освітньої сфери стало питання розвитку академічної мобільності вчених та викладачів, яка вже вважається фактором інтеграції України у світовий науково-освітній простір.

Коментарі