14 лютого - День усіх закоханих!


Надійшли до наукової бібліотеки

Аблязова, Е. З. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як фіскальний інструмент економічного розвитку регіону вумовахдецентралізації: монографія / Е. З. Аблязова, О. О. Яцух ; ТДАТУ. -Мелітополь, 2018. – 206 с. : рис., табл. 
Від ідеї до власної справи : навч. посібник / А. С. Коноваленко [та ін.] ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 279 с. : табл.

Вороновська, О. В. Аудит агропромислових підприємств: навч. посібник / О. В. Вороновська, Л. А. Сахно. – Мелітополь , 2017 - 190 с.
Земельні правовідносини в сільському господарстві: зб. статей / упоряд. І. Дмитерко. – К., 2017. – 224 с. – (Клуб успішних аграріїв). 
Кравець, В. І. Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення: навч.  посібник / В. І. Кравець, О. В. Кравець, Н. Л. Сосницька. – Мелітополь, 2018. – 102 с. 
Мельник, О. О. Історія науки і техніки: навч. посібник / О. О. Мельник, О. І. Лобода ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 306 с. : іл.
Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: навч. посібник / В. Ф. Ялпачик [та ін.] ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018 – 293 с.
Овчаров, В. В. Загальна електротехніка : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. В. Овчаров, О. Ю. Вовк. – Мелітополь, 2018. – 310 с. : рис., схемы, табл.
Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: монографія / В. Ф. Ялпачик [та ін.] ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 214 с.
Податкова система : навч. посібник / С. В. Косторной [та ін.] ; за ред. С. В. Косторного ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 196 с. : іл. 
Синяєва, Л. В. Механізм кредитування суб’єктів господарювання аграрного сектору в Україні: монографія / Л. В. Синяєва, Н. Г. Радченко, О. О. Яцух ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 220 с.
Сичевський, М. П. Харчова промисловість у системі продовольчої безпеки держави / М. П. Сичевський ; НААН України, Інститут продовольчих ресурсів. – К., 2017. – 56 с. : граф., табл.
Фізичні основи сучасних інформаційних технологій: навч.-метод. посібник / Н. Л. Сосницька [та ін.] ; ТДАТУ, кафедра вищої математики і фізики. – Мелітополь, 2018. – 142 с.
Фінанси підприємств: навч. посібник / О. О. Яцух [та ін.] ; за ред. О. О. Яцух ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 292 с.
Чкан, І. О. Гроші та кредит: навч.-метод. посібник / І. О. Чкан ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 169 с.

Коментарі