14 лютого - День усіх закоханих!Подати заявки можуть заклади вищої освіти та наукові установи МОН. Під час проведення конкурсу будуть враховуватися такі показники: кількість публікацій у наукових журналах, що включені до Web of Science та Scopus, можливість надання доступу до баз представникам інших організацій тощо.
Наукова бібліотека представляє наступні статистичні та рейтингові показники публікаційної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників  ТДАТУ у різних напрямках і сферах наукових досліджень.
Статті науковців ТДАТУ, які проіндексовані в наукометричній базі даних SCOPUS у 2018 році
Статті науковців ТДАТУ, які проіндексовані в наукометричній базі даних WEB OF SCIENCE у 2018 році


  • Публікації науково-педагогічних та наукових працівників ТДАТУ за 2015-2017 роки, які проіндексовані в наукометричній базі даних SCOPUS

  • Публікації науково-педагогічних та наукових працівників ТДАТУ за 2015-2017 роки, які проіндексовані в наукометричній базі даних WEB OF SCIENCE
     Завантажити

  • Перелік науково-педагогічних та наукових працівників ТДАТУ , які   мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, що  включені до наукометричної бази SCOPUS та WEB OF SCIENCE CORE COLLECTIONКоментарі