14 лютого - День усіх закоханих!

Web of Science – науковий Еверест
або трохи ретро від наукової бібліотеки

 

           Вільний доступ до міжнародної бази даних  Web of Science дозволив викладачам, науковцям, аспірантам працювати з  найбільш актуальною інформаціє, вивчати дослідження в різних областях і знаходити собі партнерів, що працюють в тому ж напрямку.
            Нині це є універсальний інформаційний ресурс, використання якого забезпечує організацію оптимального і ефективного пошуку необхідної інформації практично з усіх основних напрямів наукових досліджень. Пошукові можливості та інструментарій бази  дозволяють користувачу прослідкувати тенденції розвитку окремих наукових напрямків, адже хронологічні рамки пошуку Web of Science з 1970 по 2018 роки.
     Скористаємось наданою можливістю і ми,  і спробуємо зробимо ретроогляд публікацій  викладачів нашого навчального закладу в даній наукометричній базі.
Робимо пошуковий запит  «Адреса : Melitopol» - і маємо результат – 172 наукові публікації. Це роботи викладачів навчальних закладів, які розташовані у місті, та науковців Мелітопольської дослідної станції садівництва ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН України. Досить багато статей виробничників – інженерно-технічних працівників КБ та лабораторій міських заводів машинобудівельної галузі.
Далі формуємо список за датою публікацій : від самої ранньої до останньої.
Перша проіндексована стаття в такій поважній наукометричній базі даних за пошуковою адресою «Мелітополь» датована 1976 роком. Це стаття   кандидата хімічних наук, доцента педагогічного інституту Рощенка А. І. «Синтез и исследование в бактерицидных свойствах n-хлорарсиллфимидов» у «Хіміко-фармацевтичному журналі».          
Але ж нам цікаві індексовані публікації викладачів МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ. Чи є такі? Уточнюємо в отриманому результаті «Установу»  і …є!!!
Маємо 35 публікацій за різні роки!
 •        Характерные особенности распределения легирующих элементов в белых и серых литых чугунах / Б. М. Гринберг, В. Л. Лущенков, А. Д. Шерман // Металловедение и термообработка : науч.-техн. и произв. журн.. – М., 1981. –Т. 23, вып. 7 . – С. 508-509. Довідка: Журнал «Металловедение и термообработка» заснований в 1955 році. З 1957 року журнал виходить англійською мовою. Індексується у WOS з 1970 року.
 •       Zaitsev V. G. Oxycoumarines and flavonole 7-monoramnosides of sedum-caucasicum /      V. G. Zaitsev(В. Г. Зайцев), N. S. Fursa, L. E. Belyaeva // Khimiya prirodnykh soedinenii=Химия природных соединений : научный журнал / АН  УзССР. – Ташкент, 1983. – Вып. 4. – С. 527-528.
 •       Зайцев В. Г. Флавонолические 3,7-дигликозиды лепидиума-сивашика / В. Г. Зайцев,  Н. С. Фурса // Khimiya prirodnykh soedinenii=Химия природных соединений : научный журнал / АН УзССР. – Ташкент, 1984. – Вып. 5. – С. 661. Довідка: «Химия природных соединений» - міжнародний науковий журнал, який видається з 1965 року: в Узбекистані. Chemistry of Natural Compounds («Химия природных соединений») займає сьоме місце у рейтингу серед 200 журналів аналогічної тематики, які перекладаються англійською мовою. 
 •       Морозов Н. В. Трансформационные свойства отраженных голограмм // Журнал технической физики : науч. журнал / ФТИ им. А.Ф.Иоффе. – М., 1984. – Т. 54, вып. 9. – С. 1742-1747. Довідка:«Журнал технической физики» один з найстаріших фізичних журналів. Він був заснований в 1931 році А. Ф. Іоффе, якого за звичай  іменують «батьком радянської фізики». Починаючи з 1956 року ЖТФ перекладається на англійську мову.

В різні роки у WOS індексували наукові видання, де друкувались  науковці: д. б. н., проф. Волох А. М.(2002, 2004, 2015),      к. т. н. Стефа-новський О. Б.(2003), к. т. н. Гавриленко Є. А.(2014),  к. т. н.  Холодняк Ю. В.(2014). Деякі автори на момент публікації статті не були афільовані з нашим навчальним закладом. Але їх наступна довготривка трудова і наукова діяльність у нашому виші, дає нам право вважати їх своїми.

Що у нас сьогодні?
Чим закінчується сформований список «до останньої публікації» на лютий 2018 р.? До вашої уваги статистика індексування статей науково-педагогічних працівників ТДАТУ в наукометричній базі Web of Science за останні три роки.

 •       Investigation of technological properties of wide span tractors for controlled traffic farming / Volodymyr Bulgakov; Valerii Adamchuk; Volodymyr Kuvachov [and oth.] // Engineering for rural development : [16th International Scientific Conference (may 24-26, 2017, Jelgava, Latvia)]. - Jelgava, 2017. – P. 303-308.
 •      Students’ Feedback in the Foreign Language Teaching: a Systems Theory Perspective /   S. G. Muntian // Revista  Romaneasca  pentru  Educatie  Multidimensionala. – Bucharest, 2017. – Vol. 9, iss. 2(September). - P. 48-55.
 •      Кузнецов Н. П. Статистический анализ энергетических показателей солнечной радиации (на примере данных Токмакской солнечной электростанции) / Н. П. Кузнецов, О. В. Лысенко // Проблемы региональной энергетики / Институт энергетики АНМ. – Кишинёв, 2017. - № 2. - С. 139-147.
 •     Trusova N. V.  Systemic factors of projected financial potential of business entities / N. V.  Trusova // Економічний часопис-ХХІ : наук. журн. / Ін-т суспіл. трансформації, Ін-т регіон. досліджень Нац. акад. наук України. - К., 2016. - Т. 161, № 9-10. - С. 61-65.
 •      Bulgakov V. Structure Development and Results of Testing a Novel Modular Power Unit / V. Bulgakov, V. Kyurchev, V. Nadykto // Agriculture and Agricultural Science Procedia : [Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, 7th International Scientific Symposium,  = 7-й Международный научный симпозиум по управлению сельскохозяйственными  машинами и процессами в устойчивом сельском хозяйстве, Бельгия]. - Gembloux, 2015. - Vol. 7. - С. 40-44.
 •     A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus [Электронный ресурс] / R. Rutkowski, …, Anatoliy M. Volokh [and oth.]. - Електрон. журн. : [б. и.] on-line // PLoS One : [multidisciplinary Open Access journal=мультидисциплінарний журнал відкритого доступу] / Public Library of Science. - 2015. - [November]. - С. e0141236.
 •     Assessment of the Growth and Fruiting of 19 Oyster Mushroom Strains for Indoor Cultivation on Lignocellulosic Wastes [Электронный ресурс] / Olena  Myronycheva, Iryna Bandura [and oth.]. - Електрон. журн. : [б. и.] on-line // BioResources : peer-reviewed online journal = [Біоресурси : рецензований онлайн-журнал] / NC State University [Університет штату Північна Кароліна]. - Raleigh, 2017. - Vol. 12, № 3. - С. 4606-4626.
 •      Research of possibilities for efficient use of wide span tractor (Vehicle) for controlled traffic farming / V. Bulgakov, …, V. Kuvachov [and oth.] // Engineering for rural development : [16th International Scientific Conference (may 24-26, 2017, Jelgava, Latvia)]. - Jelgava, 2017. - С. 281-287.
 •       Theoretical investigation of aggregation of top removal machine frontally mounted on wheeled tractor / V. Bulgakov, …, Y. Ihnatiev // Engineering for rural development : [16th International Scientific Conference (may 24-26, 2017, Jelgava, Latvia)]. - Jelgava, 2017. - С. 273-280.
 •           Theoretical simulation of parameters of cleaning sugar beet heads / V. Bulgakov, …, Y. Ihnatiev // Engineering for rural development : [16th International Scientific Conference (may 24-26, 2017, Jelgava, Latvia)]. - Jelgava, 2017. - С. 288-295.
 •        Investigation of draft coefficient of efficiency of wheeled tractor / V. Bulgakov, …,      V. Nadykto [and oth.] // Engineering for rural development : [15th International Scientific Conference (may 25-27, 2016, Jelgava, Latvia)]. - Jelgava, 2016. - С. 1036-1041.
 •      Theoretical investigation of turning ability of machine and tractor aggregate on basis of ploughing and intertilling wheeled tractor / V. Bulgakov, …,  V. Nadykto [and oth.] // Engineering for rural development : [15th International Scientific Conference (may 25-27, 2016, Jelgava, Latvia)]. - Jelgava, 2016. - С. 1077-1084.
 •            The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers / O. Priss, V. Yevlash, D. Legeza, V. Zhukova, I. Ivanova // Харчова наука і технологія = Пищевая наука и технология = Food science and technology : наук.-вироб. журн. / Одес. нац. акад. харчових техн. - Одеса, 2017. - Т. 11, № 4. - С. 36-43.
          І висновок
 Не такий вже й страшний той «МОНівський Еверест»  під назвою Web of Science, де повинна бути проіндексована ваша публікація. Тим більш, що вже достатня кількість науковців МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ проклали туди дорогу.

 Семенюк Н.М., завідувач відділом
наукової бібліографії  наукової бібліотеки ТДАТУ

Коментарі