14 лютого - День усіх закоханих!

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

До наукової бібліотеки надійшли:
  • Бабан, Т. О. Розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств на ринку зерна ячменю : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. О. Бабан ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 236 с.
  • Бабан, Т. О. Розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств на ринку зерна ячменю : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. О. Бабан ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 22 с.
  • Душко, П. М. Агроекологічне обгрунтування систем удобрення сої в Правобережному Лісостепу України : автореферат дис. … канд. с.-х. наук : 03.00.16 / П. М. Душко ; НААН України, Інститут агроекології і природокористування. – К., 2017. – 21 с.
  • Руденко, О. М. Вплив лісорослинних умов на екологічні функції соснових насаджень Українського Полісся : автореферат дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / О. М. Руденко ; НААН України, Інститут агроекології і природокористування. – К., 2017. – 20 с.Судомир, М. Р. Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / М. Р. Судомир ; НУБіП, ТДАТУ. – К., 2017. – 244 с.
  • Судомир, М. Р. Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / М. Р. Судомир ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 24 с.
  • Тертична, О. В. Наукові основи екологічного оцінювання впливу промислового птахівництва на стан навколишнього природного середовищ : автореферат дис. … д-ра біол. наук : 03.00.16 / О. В. Тертична ; НААН України, Інститут агроекології і природокористування. – К., 2018. – 42 с.

Коментарі