14 лютого - День усіх закоханих!

ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ! РЕЄСТРАЦІЯ В БАЗІ ДАНИХ WEB OF SCIENCE

Бібліотека продовжує інформувати наукову спільноту університету щодо наукометричної бази даних Web of Science та здійснює реєстрацію викладачів нашого університету в даній базі.
З жовтня 2017 року фахівці наукової бібліотеки проводять флеш-семінар «Алгоритм пошуку інформації базі даних Web of Science». Семінар включає в себе правила реєстрації в базі даних WOS, приклади простого пошуку наукової інформації. Також розглядаються додаткові пошукові інструментарії, які допомагають  відбірати джерела більш раціонально.
Провідні фахівці бібліотеки провели семінари для професорсько-викладацького складу факультету АТЕ (декан ф-та к. с. г. н. Іванова І. Є.), на кафедрах Електротехніки і електромеханіки імені професора В.В. Овчарова (зав. каф. к. т. н. Квітка С. О.), Технічний сервіс в АПК (зав. каф. д. т. н., проф.. Дідур В. А.) та Технічна механіка (зав. каф. К. т. н. Вершков О. О.).
З ініціативи доктора економічних наук, професора, зав. кафедри Менеджменту С. А. Нестеренко викладацький склад кафедри пройшов реєстрацію в наукометричній базі даних Web of Science у стінах наукової бібліотеки.
В індивідуальному порядку експрес-тренінги по роботі в БД пройшли: В. Б. Гулевський, В. О. Верхоланцева, Н. В. Щербакова, В. В. Щербина, В. П. Янаков, Н. А. Горбова, Л. І. Шлєіна та ін.
Наукова бібліотека пропонує проведення семінару «Алгоритм пошуку інформації в базі даних Web of Science» для факультетів або окремих кафедр в будь-який зручний для вас час.
Звертайтесь за телефоном 44-03-31
або Наукова бібліотека, каб. 20 (ІІ поверх)
Коментарі