14 лютого - День усіх закоханих!

До наукової бібліотеки надійшли


Підручники та навчальні посібники

         Банківська система : навч. посібник / П. М. Карась [та ін.]. – Херсон, 2015. – 292 с.
         Бондар О. І. Основи біологічної безпеки (екологічна складова) : навч. посібник / О. І. Бондар, Л. П. Новосельська, Т. Г. – Херсон, 2016. – 372 с. : рис.
         Божидарнік, Т. В. Креативний менеджмент : навч. посібник / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон, 2014. – 498 с.
         Гладушняк О. К. Технологічне обладнання консервних заводів : підручник / О. К. Гладушняк. – Херсон, 2015. – 348 с.
         Доценко В. І. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування : навч. посібник / В. І. Доценко, В. В. Морозов, Д. М. – Херсон, 2014. – 446, [2] с. : рис., табл.
          Екологія : навч. посібник / Д. В. Лико [та ін.]. – 2-ге вид. – Херсон, 2016. – 300 с.
          Клименко М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів : навч. посібник / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк, Т. М. Колесник. – Херсон, 2014. – 552 с.
          Краплинне зрошення : навч. посібник : рекомендовано МОН України / М. І. Ромащенко [та ін.] ; за ред.: М. І. Ромащенка, А. М. – Херсон, 2015. – 300 с. : рис., табл.
          Лико С. М. Екологічний контроль в агропромисловому комплексі : навч.-метод. посібник / С. М. Лико. – Херсон, 2016. – 304 с.
         Мітрясова О. П. Хімічна екологія : навч. посібник / О. П. Мітрясова. – Вид. 2-е, випр. та допов. – Херсон, 2016. – 318 с.
         Методика польового досліду (зрошуване землеробство) : навч. посібник / В. О. Ушкаренко [та ін.]. – Херсон, 2015. – 448 с. : табл.
         Парсяк В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон, 2015. – 326 с. : іл., табл.
         Романадзе Л. Д. Інтелектуальна власність : підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. – Херсон, 2016. – 424 с
          Рослинництво : підручник / В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон, 2015. – 520 с. : іл.
          Технологія та проектування елеваторів : навч. посібник / О. І. Шаповаленко [та ін.] ; за ред. О. І. Шаповаленко. – Херсон, 2015. – 416 с.
          Третяк А. М. Землеустрій : навч. посібник / А. М. Третяк. – Херсон, 2014. – 520 с.


Коментарі