14 лютого - День усіх закоханих!

Бібліометрика української науки

                                                                                                                                                                             

        Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського представила на додатковому інтерфейсі Google Академія інформаційно-аналітичну систему Бібліометрика української науки.
       Система призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури, можливість більш зручнішого пошуку профілів науковців.

       Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

Коментарі