14 лютого - День усіх закоханих!

Кушнарьов Артур Сергійович: біобібліографічнийпокажчик публікацій 

з 1962 по 2015 роки


З нагоди 80-річчя д.т.н., чл.- кор. НААН України, професора А. С. Кушнарьова бібліотека підготувала бібліографічний покажчик серії «Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ», присвячений ювіляру. Даний покажчик складається з біографічної довідки, переліку наукових публікацій з 1962 по 2015 роки, списку дисертацій, захищених під науковим керівництвом  д. т. н., чл.- кор. НААН України, професором Кушнарьовим А. С.  Також представлений перелік джерел про життя та діяльність науковця. В кінці видання є додатковий іменний покажчик співавторів.

Коментарі