14 лютого - День усіх закоханих!

В дар бібліотеці

У травні 2014 р. наукова бібліотека отримала в дар від к. е. н. Г. І. Грицаєнко навчальний посібник та монографію:


Грицаєнко, Г. І.

Основи інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / Г. І. Грицаєнко ; ТДАТУ. - Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2014. - 224 с. – 3 прим.

Розглянуто сутність та механізм інвестування, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою використання фінансових інструментів для залучення інвестицій, вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що проводиться у країні. Для студентів та викладачів економічних спеціальностей ВНЗ, спеціалістів, менеджерів підприємств.

Науково-прикладні основи ефективного розвитку аграрного сектору економіки [Текст] : монографія / Л. О. Андрєєва [та ін.] ; ТДАТУ. - Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2014. - 270 с. - 3 прим.

Викладено результати наукових досліджень проблем ефективного розвитку аграрного сектору економіки з висвітленням питань удосконалення методичного забезпечення стратегічного планування діяльності підприємств; перспектив формування ринку продукції садівництва; досліджень сучасного стану інвестиційної сфери аграрних підприємств.

Розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників ВНЗ, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

Коментарі