Інформація для кафедр

Шановні викладачі!

Замовлення на придбання навчальної літератури та періодичних видань слід оформлювати згідно «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року  № 1187 та додатку 14 «Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Заявка повинна бути підписана завідувачем кафедри та узгоджена проректором з НПР (зразок заявки додається).
Заявки приймаються відділом  формування та наукової обробки документів наукової бібліотеки ТДАТУ.

                                                                               Проректору з НПР
                                                                        Ломейко О. П.
                                                                       зав. кафедрою
                                                                                 ________________
Заявка
на навчальну (наукову) літературу від кафедри ___________________________________________________________ 
Прошу придбати книгу:
автор___________________       назва___________________________________________
видавництво_____________       рік видання _________
в кількості ______________      примірників___________
Книга є основним підручником, додатковим підручником, посібником до курсового та дипломного проектування (необхідне підкреслити) по дисципліні (назва)__________________________________________________________
для спеціальності (№ спеціальності) ____________ курс________
кількість студентів_______
«_____» ______ 20____р.                                 
Зав. кафедрою________________
                                                             
Звертатися:
Наукова бібліотека, 1 поверх, каб. № 10

тел.: 3 – 28, 44-03-31