Інформація для кафедр

Шановні викладачі!

Замовлення на придбання навчальної літератури та періодичних видань слід оформлювати згідно «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року  № 1187 та додатку 14 «Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Заявка повинна бути підписана завідувачем кафедри та узгоджена проректором з НПР (зразок заявки додається).
Заявки приймаються відділом  формування та наукової обробки документів наукової бібліотеки ТДАТУ.

ЗАЯВКА НА ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ