среда, 16 января 2019 г.


Нове покоління підприємців-рестораторів

На сьогодні, готельно-ресторанний бізнес є однією зі сфер діяльності, яка користується популярністю, як на вітчизняному ринку праці, так і європейському. У 2018 році в університеті відкрита  нова спеціальність «Готельно-ресторанна справа»
Для студентів цієї спеціальності наукова бібліотека підготувала тематичну виставку «Бізнес-секрети відомих рестораторів», яка знайомить читачів з книгами та періодичними виданнями за даною тематикою, це зокрема, книга Ектора Хіменес-Браво «Перша кулінарна книга», періодичні видання «Ресторатор» (виробничо-практичний журнал професіоналів ресторанного бізнесу) і «Новое время страны».
В представлених на тематичній виставці журналах висвітлюються актуальні теми з маркетингу, управління, розвитку ресторанного бізнесу та правила успішного партнерства, дизайну в ресторанному бізнесі та ін. Зокрема, журнал «Ресторатор» розпочав серію статей «Нове покоління підприємців-рестораторів» в рамках спецпроекту «Національний інтерес».
Часопис «Новое время страны», в рамках спецпроекту «12 кращих рестораторів України», публікує інтерв’ю з власниками компаній, які увійшли до списку топ-100 кращих закладів громадського харчування України.
«Перша кулінарна книга» – це видання, де представлені кулінарні рецепти, обрані особисто Ектором Хіменес-Браво, шеф-кухарем зі світовим іменем, суддею проекту «Майстер Шеф Україна».

З виставкою можна ознайомитись на першому поверсі наукової бібліотеки


Наукова бібліотека одержала в дар книгу

         
 Андрійчук, В. Г. Основи наукових досліджень в агробізнесі : навч. посібник / В. Г. Андрійчук; КНЕУ. – К., 2018. – 496 с.
       

Автор навчального посібника Андрійчук Василь Гаврилович – доктор економічних наук, професор академік Національної академії аграрних наук України, професор кафедри економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Основними сучасними напрямами наукових досліджень вченого є економіка підприємств, розвиток теорії, методики й аналізу ефективності та концентрації в аграрній сфері АПК, удосконалення ідеології аграрної політики.
Значна заслуга вченого – у створенні сучасної навчальної літератури.
Деякі підручники В. Г. Андрійчука визнані науковою спільнотою як фундаментальна навчальна і наукова праця та як підручники нового покоління. Завдяки цьому він став Лауреатом премії НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці».
У навчальному посібнику викладено основоположні поняття про науку і наукові дослідження, розкрито сутнісний аспект методології, методу і прийомів дослідження, розкрито підходи до побудови структури наукових праць різних рівнів і змістове наповнення їх складників, детально розглянуто спеціальні методи економічних досліджень і на численних прикладах показано їх практичне застосування для розв’язання наукових і прикладних завдань в агробізнесі.
Розраховано на студентів, аспірантів, науковців, спеціалістів і керівників аграрних підприємств.


Нові надходження за грудень 2018 року

До наукової  бібліотеки надійшли: 
 Андрійчук, В. Г. Основи наукових досліджень в агробізнесі : навч. посібник / В. Г. Андрійчук ; КНЕУ. – К., 2018. – 496 с. 
Захарчук, В. А. Екологічні особливості відновлення лісових екосистем на радіоактивно забруднених землях Житомирського Полісся : автореферат дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / В. А. Захарчук ; НААН України, Інститут агроекології і природокористування. – К., 2018. – 24 с.

Скляр, О. Г. Основи проектування тваринницьких підприємств : підручник / О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська. – К., 2018. – 380 с. : іл., схемы, табл. 
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. праць / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке , 2017.Вип. 22 (36). – 2018. – 298 с. : іл.
Цап, В. Д. Витрати і собівартість продукції в сільськогосподарських підприємствах України : монографія / В. Д. Цап. – Мелітополь, 2018. – 368 с. : табл.

вторник, 15 января 2019 г.


Запрошуємо скористатися Електронною бібліотекою!

Шановні користувачі!
Для того, щоб скористатися електронною бібліотекою, просимо вас зареєструватися в залі електронних ресурсів або надіслати повідомлення на
e–mail: tsaamelitopol@gmail.com
В повідомленні необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, номер групи, спеціальність. Вам буде надіслано логін і пароль.
Електронна бібліотеки містить  е-матеріалами: тексти статей, монографії, збірники, навчальні видання, автореферати дисертацій, нормативно-технічну документацію, енциклопедії, довідники, навчально-методичні комплекси дисциплін та ін.

Чекаємо вас у науковій бібліотеці
( ІІ поверх, к.24)


ЗАПРОШУЄМО НА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ!

Шановні читачі!
В науковій бібліотеці розпочинається ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ.

Просимо у зручний для Вас час завітати до бібліотеки до 1 березня поточного року, студентам заочної форми навчання – згідно графіку сесій.
Для перереєстрації необхідно повернути книги або подовжити термін користування.
Навчально-методичні комплекси дисциплін

На сайті наукової бібліотеки розміщені електронні версії навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД). Для авторизації вам необхідно звернутись до наукової бібліотеки (ІІ поверх к. 24) зал електронних ресурсів або надіслати повідомлення на
e–mail: tsaamelitopol@gmail.com
В повідомленні необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, номер групи, спеціальність. Вам буде надіслано логін і пароль.
Користуйтесь електронною бібліотекою!


четверг, 10 января 2019 г.

Степова перлина України


Край Запорізький – це сама історія. Тут насправді переймаєшся духом нестримного Дніпра, солодким повітрям козацької вольниці, повагою до стійкості вікових дубів-велетнів. Ця земля народжувала героїв, чиї подвиги оспівувалися у піснях та легендах.
Наукова бібліотека, до 80-річчя утворення Запорізької області підготувала ряд заходів: тематична бесіда «Степова перлина України», мультимедійна презентація «Козацька столиця України», яка представлена на сайті НБ. В бібліотеці виділена краєзнавча література, де представлені видання з історії краю, його розвитку, культура, туризм, екоміка, статистичні дані.
В читальному залі демонструються тематична виставка «Козацька бібліотека», де представлені видання з історії запорізького козацтва та краєзнавча виставка «Запорізька область: степова перлина України». На виставці представлена краєзнавча література, це зокрема книги: «Запорізька область: природа, історія, архітектура», «Запоріжжя. Новітня історія України», Г. П. Шарий «Северное Приазовье», С. Авдеенко «Пам’ять. Рассказы о знаменитых мелитопольцах», «Мій рідний край – Запоріжжя» та періодичні видання: «Світогляд», «Мелитопольский краеведческий журнал», «Хортиця» де висвітлюються питання – «Правда про Гуляй-Поле», «Дніпрові пороги: природно-людський феномен України» та ін.
У Запорізькій області, мабуть, як ніде в Україні, помітні традиції, які сягають корінням в багату історію краю. Протягом багатьох століть територія краю була своєрідним коридором, яким проходили різні народи, де схрещувалися різні культури. Кіммерійці, скіфи й сармати, готи і гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов’яни залишили після себе в Придніпровських степах різноманітні археологічні пам’ятки.
Природно-географічні та історичні умови у XV – XVI ст. сприяли тому, що південноукраїнські землі стали одним із центрів формування запорізького козацтва. Запорозька Січ стала першим на території України політичним формуванням з усіма ознаками республіки. Вона довго зберігала свою незалежність та займала визначне місце в міжнародних відносинах – європейські держави встановлювали з нею дипломатичні відносини та шукали військового союзу.
Запорізька область сьогодні – це не тільки самобутня історична перлина України, колиска першої у світі демократичної республіки, заснованої запорізькими козаками, але й один з головних центрів розвитку економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу України.
Запорізька область – регіон невичерпаних можливостей за людським, економічним, науковим потенціалом. Це дає усі підстави бути впевненими, що наша область і на далі буде джерелом подальшої розбудови усіх сфер життя незалежної України.